Kemi- och Process

De flesta kemi- och processanläggningar arbetar med kontinuerliga processer. Skräddarsydda Plate & Shell värmeväxlare är idealiska för att förbättra kapaciteten hos en befintlig process, eller vid bygge av en ny optimerad anläggning. Motflödesdesign, termisk effektivitet och låg risk för beläggning maximerar energieffektiviteten i processen samtidigt som återförvärvet av värmen minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Vidare, specialkemikalier och läkemedel produceras ofta i batchprocesser vilket medför snabba temperaturförändringar. Denna typ av process är vår plattvärmeväxlare också mycket lämpad för.

Exempel på användning: petrokemikalier, special- och finkemikalier, bioteknik och läkemedel, industrigas, gödningsmedel, mat och dryck, massa och papper.