Quality Certifications

Sedan dag ett har vårt mål varit att erbjuda de bästa värmeväxlarlösningarna till våra kunder. Utan värmeväxlare skulle industrier och hushåll sluta fungera. De är också grundläggande i den energiövergång vi står inför. Vahterus är uppfinnare, pionjär och marknadsledare inom Plate & Shell Värmeväxlarteknik, något vi är väldigt stola över.

Vi har under åren erhållit flera globala patent och utmärkelser som bekräftelse för vår innovation och miljövänliga produkt.

Vahterus Management System omfattar följande kvalitets-, miljö- och arbetshälso- och säkerhetshanteringsstandarder:

ISO9001:2008 + ISO3834-2:2005
Vahterus Oys kvalitetssystem har certifierats av Inspecta och uppfyller ISO9001: 2008 och ISO3834-2: 2005 standarder.

ISO14001:2004
Detta är ett certifierat system för hantering och utveckling av miljöfrågor hos Vahterus Oy.

OHSAS18001:2007

Arbetshälso- och säkerhetshanteringsstandard.

MODULE D1

MODULE D

ASME U-STAMP
Vahterus har tillstånd att använda U-symbolen för American Society of Mechanical Engineers (ASME) för omfattningen av tillverkningen av tryckkärl.

THE NATIONAL BOARD R-STAMP
The National Board of Boiler & Pressure Vessel Inspectors har godkänt Vahterus Oy att använda R-symbolen i ASME-kodens tryckkärl reparationer och förändringar.

SELO, China

Tillverkningslicens för specialutrustning tryckkärl. Vahterus har granskats och godkänts avGeneral Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People´s Republic of China.

KGS, South-Korea
The South Korean Ministry of Knowledge and Economyhar godkänt Vahterus som pressure vessel manufacturer och leverantör för Sydkorea.

Since the beginning, our mission has been to provide the best heat exchanger solutions for our customers. Several global patents and awards granted for our innovative design and environmentally friendly products are a token of the success of our work.

Vahterus’s Management System encompasses the following quality, environmental and occupational health and safety management standards:

ISO9001:2008 + ISO3834-2:2005
Vahterus Oy´s quality system has been certified by Inspecta and it fulfils ISO9001:2008 and ISO3834-2:2005 standards requirements.

ISO14001:2004
This is a sertified system for managing and developing environmental issues at Vahterus Oy.

OHSAS18001:2007
Occupational Health and Safety Management Standard.

MODULE D1

MODULE D

ASME U-STAMP
Vahterus is authorized to use the U symbol of the American Society of Mechanical Engineers (ASME) for the scope of manufacturing of pressure vessels.

THE NATIONAL BOARD R-STAMP
The National Board of Boiler & Pressure Vessel Inspectors has approved Vahterus Oy to use the R symbol in ASME-code pressure vessel repairs and alterations.

SELO, China
Manufacture License of Special Equipment pressure vessel. Vahterus has been audited and approved by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People´s Republic of China.

KGS, South-Korea
The South Korean Ministry of Knowledge and Economy has approved Vahterus as a pressure vessel manufacturer and supplier for South Korea.