Vahterus plattvärmeväxlare, en ny generations värmeväxlare

Vahterus Plate & Shell (PSHE, Plate & Shell Heat Exchanger) är en ny generations plattvärmeväxlare som ligger i framkanten av teknologin. Kärnan i produkten är plattor som sömsvetsas till en kassett och sedan sammanfogas till ett plattpaket. Därefter monteras plattpaketet i en sömsvetsad cylindrisk tryckkärl vilket skapar en helt packningsfri värmeväxlare. Med sin avancerade konstruktion är Vahterus PSHE en värmeväxlare som kombinerar de bästa egenskaperna hos Plate & Frame och Shell & Tube värmeväxlare.

Fördelar och nackdelar med Plate & Frame värmeväxlare

+ kompakt
+ låg risk för beläggningar på värmeytor
+ termisk effektiv/hög verkningsgrad, tillåter låg temperaturdifferens
- lågt tryck (<15bar)
- låg temperatur (<150°C)
- innehåller packningar

Fördelar och nackdelar med Shell & Tube värmeväxlare

+ högt tryck
+ höga temperaturer
+ innehåller inga packningar
- stor i storlek och hög vikt
- hög risk för beläggningar på värmeytor

Fördelar med Plate & Shell värmeväxlare

Vår PSHE plattvärmeväxlare har många fördelar gentemot traditionella värmeväxlare. Den är kompakt och lätt i vikt, och eftersom den inte har några packningar, kan den också hantera högre tryck och temperaturer än plate & frame värmeväxlare. Andra fördelar med vår produkt är att den är slitstark, lätt att underhålla och energieffektiv.

+ högt tryck (200bar)
+ höga temperaturer (-196°C~+600°C)
+ innehåller inga packningar
+ kompakt (~1/5 av Shell & Tube)
+ låg vikt (~1/10 av Shell & Tube)
+ låg risk för beläggningar på värmeytor
+ termisk effektiv/hög verkningsgrad, tillåter låg temperaturdifferens
+ klarar stora temperaturskillnader

Konstruktion

Kärnan i Vahterus värmeväxlare är de sömsvetsade cirkulära plattorna. De cirkulära plattorna pressas och skärs med hög precision innan den sömsvetsas samman till en kassett, som sedan sammanfogas till ett plattpaket. Plattpaketet monteras därefter i ett cylindrisk tryckkärl, vilket eliminerar behovet av en packning och därmed är vår produkt helt packningsfri.

Ytan mellan plattorna skapar kanaler för varm och kall värmecirkulation. Detta medför att varm och kall cirkulation sträcker sig växelvis i motsatta riktningar på vardera sidan av plattorna, där varje kanal har en cirkulation för plattsidan och en för mantelsidan. Primär och sekundär media riktas in i plattpaketet antingen via platt- eller mantelsidan och därefter ut via ett utlopp på respektive sida.

Liksom plattpaketet är manteln sömsvetsat. Dessa är dock inte svetsade samman, vilket gör att de kan expandera och kontrahera vid värmevariation.

Fördelar med Vahterus Plate & Shell värmeväxlare

Energieffektiv

Det starka turbulenta flödet mellan plattorna i vår Plate & Shell värmeväxlare gör processen termiskt effektiv med höga värmeöverföringstal. Detta gör att vår värmeväxlare är mycket energieffektiv.

Till skillnad från traditionella plattvärmeväxlare är cirkulation möjlig vid högre temperaturer och tryck då produkt är helt packningsfri. Den är också kompatibla med strikta temperaturprogram. I till exempel fjärrvärmeapplikationer kan varje extra grad av effektiv återhämtad temperatur översättas direkt till sparade pengar, vilket gör Vahterus PSHE till ett mycket bra alternativ.

Kompakt i storlek och vikt

Våra Plate & Shell värmeväxlare är 60-70% mindre än traditionella Plate & Frame värmeväxlare. Tack vare dess kompakthet är de ett utmärkt val för eftermontering. Produkten lämpar sig också mycket väl på platser där viktbegränsningar gäller och kräver ytterligare stödstrukturer.

En PSHE värmeväxlare är också lätt i vikt och sålunda lätta att transportera och installera.

Skräddarsydd efter dina behov

För att uppnå bästa möjliga lösning utifrån dina behov är varje värmeväxlaren vi producerar skräddarsydd enligt dina önskemål. En exakt produkt utifrån dina förhållanden maximerar fördelarna samtidigt som kostnaderna och materialkonsumtionen minskas.

Våra år av erfarenhet gör att vi kan leverera värmeväxlare för de tuffaste förhållandena optimalt anpassad för just dig.

Fullsvetsad plattpaket och tryckkärl

Plate & Shell värmeväxlare är konstruerade för att vara starka, kompakta och säkra. De klarar extremt högt tryck, stressvariation och termiska stötar. Liksom plattpaketet är manteln, som består av ett tryckkärl, sömnsvetsat. Dessa är dock inte svetsade samman, vilket gör att de kan expandera och kontrahera vid värmevariation.

Plattpaketet är också skapat av cirkulära plattor, vilket garanterar jämn fördelning av stress.

Lätt att underhålla

Den svetsade konstruktionen hos våra värmeväxlare gör dem tillförlitliga och samtidigt lätta att underhålla. Den innehåller inga packningar, så det finns ingen risk för att de bryts sönder eller läcker och det finns inget behov av packningsbyten.

Vår produkt är lätt att underhålla, och vi kan hjälpa till och anpassa effektiva rengöringssystem för alla värmeväxlare, även vid de tuffaste förhållandena.