Värmare och kylare

Vahterus Plate & Shell värmeväxlare erbjuder en kompakt lösning för olika kyl- och värmeapplikationer.

Våra värmeväxlare kan designas för motströmsflöde, tvärflöde och parallellflöde. Detta optimerar processen i termer av effektivitet, väggtemperatur och tryckfall.

En värmeväxlare designad för motströmsflöde kan vara en signifikant fördel för växlare eller för värmeåtervinningslösningar.

Vår värmeväxlare kan också designas för hög skjuvspänning för säkerställa låg beläggning på värmeytor. Tryckkärlet kan också optimeras för att säkerställa effektiv distribution och lågt tryckfall. Flexibiliteten i konstruktionen möjliggör optimering av värmeväxling för varje processapplikation. Vahterus Plate & Shell värmeväxlare kan skapas till att vara helt dränerbara och den fullt svetsade konstruktionen säkerställer att det inte finns läckage eller tvärkontamination.

Exempel på olika varianter:

  • Vätska
  • Gas
  • Avgaser