Vahterus kundanpassning skapar en värmeväxlare för varje applikation

Vårt sortiment innehåller nio olika plattstorlekar i olika material som väljs utifrån kundens behov. Detta innebär att Vahterus plattvärmeväxlare finns i en passande storlek och i ett lämpat material för alla olika typer av applikationer. Som en del av vår avancerade tillverkningstekniker kan vi också erbjuda plattor av olika tjocklek, allt för att möta dina exakta behov.

Konstruktionen i vår värmeväxlare bygger på att cirkulära plattorna pressas och skärs med hög precision innan den sömsvetsas samman till en kassett som sedan sammanfogas till ett plattpaket. Plattpaketet monteras sedan i ett cylindrisk tryckkärl, vilket eliminerar behovet av en packning och därmed skapas en helt packningsfri värmeväxlare.

Ytan mellan plattorna skapar kanaler för varm och kall värmecirkulation. Detta medför att varm och kall cirkulation sträcker sig växelvis i motsatta riktningar på vardera sidan av plattorna, där varje kanal har en en cirkulation för plattsidan och en för mantelsidan. Primär och sekundär media riktas in i plattpaketet antingen via platt- eller mantelsidan och därefter ut via ett utlopp på respektive sida.