Energia

Hitsattu levylämmönsiirrin sietää erittäin korkeaa painetta ja korkeita lämpötiloja. Siksi se soveltuu erinomaisesti energiateollisuuden vaativiin käyttökohteisiin: voimalaitoksiin, öljyn ja kaasun tuotantolaitoksiin sekä teollisiin höyrysovelluksiin. Perinteisiin lämmönsiirtimiin verrattuna Plate & Shell -lämmönsiirtimet säästävät näissä kohteissa merkittävästi tilaa ja vähentävät painokuormitusta.

Vahterus tarjoaa mekaanisesti vahvat ja lämpötehokkaat ratkaisut kryogeenisiin sovelluksiin. Täysin hitsatun, turvallisen ja vahvan rakenteen avulla vältetään vuodot ja saavutetaan pitkä käyttöikä. Räätälöity Plate & Shell -lämmönsiirrin soveltuu erinomaisesti energiateollisuuden uusiin asennuksiin, jälkiasennuksiin ja perinteisten teknologioiden korvaamiseen.

Käyttökohteet: lämpö­ ja voimalaitokset, öljy­ ja kaasutuotantolaitokset, öljy- ja kaasutankkerit, LNG-laivat ja -terminaalit

Energiateollisuuden sovellukset

  • Höyryn lauhduttimet
  • Höyrynkehittimet
  • Lauhteen jäähdyttimet ja lämmittimet
  • Pakokaasun lämmöntalteenotto
  • LNG-sovellukset
  • Raakaöljyn lämmittimet ja jäähdyttimet
  • Kaasun lämmittimet ja jäähdyttimet
  • Hiilivetyjen lauhduttimet ja höyrystimet