Prosessi ja kemia

Monet prosessi- ja kemianteollisuuden laitokset ovat toiminnassa lakkaamatta. Hitsattu levylämmönsiirrin on erinomainen ratkaisu niin olemassaolevan prosessin kapasiteettia lisättäessä kuin uutta optimoitua tuotantolaitosta rakennettaessa. Sen tehokas lämmönsiirto, lämmöntalteenotto ja vastavirtaperiaate mahdollistavat energiatehokkaat ratkaisut. Lämmön talteenotto ja hyödyntäminen prosessissa vähentää laitosten energiankäyttöä ja hiilidioksidipäästöjä.

Erikoiskemikaaleja ja lääkkeitä valmistetaan usein eräprosessilla, joissa vaaditaan nopeita lämpötilan ja paineen vaihteluita. Vahteruksen Plate & Shell -lämmönsiirtimen täysin hitsattu levypakka, suojaava vaipparakenne ja korkeat laatustandardit tekevät tuotteista turvallisia ja helppoja käyttää.

Käyttökohteet: jalostamot, petrokemia, erikois­ ja hienokemikaalit, teolliset kaasut sekä lääke­, lannoite­, elintarvike­ ja paperiteollisuus

Prosessi­ ja kemianteollisuuden laitokset

  • Lämmittimet ja jäähdyttimet
  • Kaasun lämmittimet ja jäähdyttimet
  • Lämmöntalteenotto esim. syöttö/poisto lämmönsiirtimillä
  • Prosessihöyryjen lauhduttimet
  • Thermosyphon ja kettle -tyypin höyrystimet
  • Reaktorin lämpötilakontrolli lämmönsiirtimet
  • Kryogeeniset käyttökohteet