Laskutustiedot

Vahterus Oy vas­taan­ot­taa ensisi­jais­es­ti e‑laskuja.

E‑laskut

Verkko­lasku­osoite: TE003708393566 

OVT-tun­nus: 003708393566 

Oper­aat­tori: Tieto Oyj 

Mikäli käytätte pankin verkko­lasku­palvelua verkko­lasku­jen lähetyk­sessä, välit­täjä­tun­nus on Tieto 003701011385

PDF-laskut sähkö­pos­titse

tieto_​pl3342@​xbs-​salo.​com

Laskut tulee liit­tää sähkö­posti­in pdf-muo­dos­sa ja yksi pdf-tiedos­to saa sisältää vain yhden laskun. Muus­sa muo­dos­sa lähetet­tyjä lasku­ja emme voi käsitel­lä. Saat­te kuit­tausvi­estin jokaises­ta lähet­tämästänne viestistä. Palvelu­un vas­taan­ote­taan vain laskuja. 

Paper­i­laskut

Mikäli lähetätte laskunne paper­il­la, lasku­tu­sosoit­teemme on: 

Vahterus Oy

PL 3342

02066 DOCUS­CAN

Skan­naus­palvelu­un lähetet­tävis­sä laskuis­sa tulee olla lasku­tu­sosoit­teena skan­nauk­sen anta­ma pos­tilokero-osoite ja postinu­mero sekä pos­ti­toimi­paik­ka, ei koskaan katu- tai käyn­tiosoitet­ta. Mikäli samas­sa kir­jekuores­sa lähetetään usei­ta lasku­ja, on jokaises­sa laskus­sa olta­va skan­nauk­sen anta­ma postilokero-osoite.

Sähköiseen lasku­tuk­seen liit­tyvi­in kyse­ly­i­hin vas­taa­vat Han­na Kilpi ja Asta Elo: 

Han­na Kilpi, hanna.​kilpi@​vahterus.​com, +358 2 8407221 

Asta Elo, asta.​elo@​vahterus.​com, +3582 8407287