Plate & Shell Heat Exchanger Openable

Vahterus Plate & Shell Heat Exchanger Openable
Vahterus Plate & Shell Heat Exchanger Openable

Vahterus Plate & Shell Openable erbjuder ökad flexibilitet genom att möjliggöra uttagbart plattpaket för inspektion och mekanisk rengöring. Detta är möjligt genom en flänsad och bultad skalkonstruktion. Plattpaketet är snabbt och enkelt att avlägsna och återmontera, vilket gör att processens nertid alltid hålls till ett minimum.

Som en del av konstruktionen av PSHE Openable beaktas beläggningar på systemet. För att hantera detta har vi experter inom området som kan hjälper till att anpassa effektiva rengöringssystem för alla typer av värmeväxlare i alla typer av miljöer.