Lämmityspaketit uudistava kompakti ratkaisu siivitti menestykseen Kanadassa

Preston Phippsin lämmityspaketit korvaavat vanhempia, hajanaisia ja vähemmän tehokkaita ratkaisuja. Paketeissa hyödynnetään Vahteruksen lämmönsiirtimen innovatiivisia ominaisuuksia ja poikkeuksellisen pientä kokoa.

Vahterus on toimittanut Plate & Shell -lämmönsiirtimiä Preston Phippsin Kanadan markkinoille valmistamiin rakennusten lämmityspaketteihin vuodesta 2010.

2000-luvun alkupuolella rakennuslämmön tarjoaminen niin institutionaalisille kuin kaupallisille markkinoille muuttui. Tähän saakka urakoitsijat olivat koonneet paketteja kohteessa suunnittelukonsulttien toimittamien piirustusten ja määritysten perusteella. Kun nämä järjestelmät oli asennettu, loppukäyttäjä ja huoltohenkilökunta kohtasivat tiloissaan lukuisia erilaisia järjestelmiä. Niiden ylläpito ja huoltaminen vaikeutui takuuajan päätyttyä, koska yksikään toimittaja ei ollut vastuussa koko järjestelmästä.

Ongelmien korjaamisesta tuli hidasta turhauttavaa kiinteistöjen kunnossapidon henkilöstölle, sillä he joutuivat olemaan jatkuvasti yhteydessä useisiin eri toimijoihin teknistä tukea saadakseen.

Vuosien kuluessa rakennukset ikääntyivät ja niiden mukana myös rakennusten lämmitysjärjestelmät. Valtavien putkilämmönsiirtimien uusiminen ilman olemassa olevan arkkitehtuurin purkamista osoittautui haasteelliseksi. Samaan aikaan uudisrakennuksissa oli aiempaa pienemmät konehuoneet. Vanha suunnittelumalli oli mietittävä kokonaan uudelleen, ja uusi ratkaisu vaati uudenlaisen lähestymistavan.

Suunnittelukonsultit alkoivat etsiä paketoituja ratkaisuja, joiden suunnittelusta ja valmistuksesta vastaisi vain yksi toimija. Tämä toimija olisi myös myöhemmin vastuussa järjestelmän ylläpidosta ja mahdollisista ongelmista. Uuden haasteen edessä Preston Phipps päätti lähestyä

Näin menestystarina alkoi. Vahterus valikoitui yhteistyökumppaniksi ja alkoi toimittaa Preston Phippsille kehittämiään hitsattuja Plate & Shell -lämmönsiirtimiä. Vahteruksen teknologia mahdollisti suurille kuormille sopivien ja vähän tilaa vievien koneikkojen valmistamisen. Niiden avulla vanhempiin rakennuksiin voitaisiin helposti tehdä jälkiasennuksia kuljettamalla uudet paketit kapeiden käytävien ja hissien läpi. Uusissa rakennuksissa taas säästyisi arvokasta tilaa kiinteistöjä varten.

Pakettien suosio johti Preston Phippsin markkinoimaan COMPACKHEAT-tuotteeseen. Siirtyminen vanhasta ratkaisusta uuteen kompaktimpaan malliin on avannut ovia lukuisille mahdollisuuksille, ja vuosien kuluessa satoja paketteja on myyty Kanadan markkinoille. Suunnittelusta on tullut standardoitua ja COMPACKHEAT-ratkaisun edut on alettu nähdä yhä laajemmin. Monissa tiloissa vanhan mallin mukaisia järjestelmiä korvataan uusilla.

rakennusten lämmittämistä uudella tavalla. Ajatus tavanomaisista höyrypuolen säädöllä ohjattavista putkilämmönsiirtimistä tarvitsi päivitystä. Vaikka lämmönsiirrin toimi hyvin, rakennusten pienentyneet konehuoneet ja energiatehokkaammat suunnittelukriteerit tarkoittivat, että oli aika etsiä muita ratkaisuja.

Koska energianlähteenä oli höyry, lauhdepuolelta ohjattujen tai märkähöyrystinratkaisujen tarkasteleminen oli kaivattu askel eteenpäin. Lämmönsiirtimen yksinkertainen rakenne tarkoitti, että sen hallitseminen olisi helpompaa, laitteita olisi vähemmän, ja se myös veisi vähemmän tilaa. Markkinoilla oli lisäksi kysyntää energiaa säästäville ratkaisuille. Energiatehokkuutta voitaisiin lisätä alijäähdyttämällä lauhdetta.

Viimeisenä haasteena oli päästä eroon perinteisestä putkilämmönsiirtimestä ja löytää uudenlainen, tehokas ja kompakti teknologia.

Vahterus Plate & Shell -lämmönsiirrinteknologia yhdistää perinteisen tiivisteellisen levylämmönsiirtimen erinomaiset lämmönsiirto-ominaisuudet ja putkilämmönsiirtimen hyvän lämpö- ja painekestävyyden. Täysin hitsatun rakenteen ansiosta tiivistettä ei tarvita. Vahteruksen tuotteen innovatiiviset ominaisuudet ja poikkeuksellisen pieni koko sekä jatkuva yhteistyö Vahteruksen ja Preston Phippsin välillä on tuonut menestystä molemmille osapuolille.

Vaikka yrityksemme toimivat eri maissa, jaamme useita samoja arvoja. Korkeat vaatimukset tuotteen laadussa, pienimpienkin yksityiskohtien huomioiminen suunnittelussa sekä asiakaspalvelun korkea laatu ovat vain muutamia esimerkkejä asioista, joita toisissamme arvostamme. Molempien yritysten liiketoimintasuunnitelmaan kuuluu uudelleeninvestointi, työntekijöiden kasvuun ja koulutukseen panostaminen sekä halu kohdata haasteita ja päästä tavoitteisiin.