Vientitakuulaitos Finnvera auttaa Vahterusta turvaamaan asiakasrahoituksen

Tiesitkö, että oikeilla rahoitusvaihtoehdoilla vientiyritys voi tarjota ostajalleen maksuaikaa ja kilpailukykyiseen hintaan? Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi vekselit ja vahvistetut maksuajalliset remburssit.

Erno Ihto, Rahoituspäällikkö, Finnvera

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos (Export Credit Agency, ECA), joka pyrkii vientitakuutoiminnallaan edistämään suomalaisten pk-yritysten viennin kilpailukykyä. Yleensä Finnveran takuut hyödyttävät ulkomaista ostajaa saamaan maksuajaltaan pidempää ja tapauskohtaisesti halvempaa rahoitusta kuin paikalliselta yksityiseltä sektorilta. Tänä vuonna Finnvera panostaa vahvasti pk-yritysten vientikaupan rahoituksen ja riskien hallinnan neuvontaan.

EU:ssa ja muissa läntisissä teollisuusmaissa asiakasrahoituksessa voidaan käyttää vekseliä. Suuremmissa kaupoissa Vahterus voisi sopia urakoitsijan kanssa esimerkiksi seuraavista maksuehdoista: 30 % kauppahinnasta maksetaan tilauksen yhteydessä ja 70 % kauppahinnasta rahoitetaan kahdella vekselillä, jotka erääntyvät 180 päivän ja 360 päivän kuluttua toimituksesta. Tällaiset maksuehdot voivat olla merkityksellisiä silloin, kun urakoitsijan omat maksupostit ostajansa eli loppukäyttäjän kanssa ovat takapainotteiset ja urakoitsija tarvitsee yksittäiseen Vahteruksen toimitukseen pidempää maksuaikaa.

Vekselit ostava ja diskonttaava pankki voi siirtää rahoitukseen liittyvät luottoriskit Finnveralle. Finnvera tekee riskianalyysin jokaisesta hankkeesta perustuen muun muassa ostajan luotto- ja tilinpäätöstietoihin. Hankkeen riskeistä riippuen Finnveran vekselitakuu voidaan myöntää jopa ilman vakuutta ostajalta. Lisäksi tutkitaan, että vekseli soveltuu käytettäväksi luottoasiakirjana kohdemaassa ja että viennin kohdemaa on luottokelpoinen. Vekselitakuun hakee suomalainen vientiyritys. Hakiessaan takuuta esimerkiksi Vahteruksen on annettava ostajaa, vientikauppaa ja rahoitusta koskevat tiedot sekä vastattava lahjontaan ja ympäristöarviointiin liittyviin kysymyksiin.

Kehittyvillä markkinoilla, kuten Aasiassa, Lähi-idässä tai Afrikassa, tavanomainen maksutapa on remburssi. Pk-viejän kannattaa käyttää vahvistettua remburssia, koska se on ostajan pankin sitoumuksen lisäksi myös viejän oman pankin sitoumus maksaa viejälle, jos viejä täyttää remburssin ehdot.

Remburssilla voidaan myös myöntää ostajalle maksuaikaa. Tarvittaessa vahvistava pankki voi jakaa viennin kohdemaahan ja avaajapankkiin liittyviä luottoriskejä Finnveran kanssa. Finnveran takuu voi mahdollistaa remburssille pidemmän maksuajan. Finnveran remburssitakuuta hakee vahvistava pankki.

Meet our Partners