Vaativaan ympäristöön tarvitaan huippulaatua

Vahteruksen lämmönsiirtimen sydän on hitsattu levypakka, jonka kestä- vyyttä optimoidaan ja laatua tarkkaillaan koko valmistusprosessin ajan.

Ilman levypakkaa ei olisi lämmönsiirrintä, vain pelkkä paineastia. Vahteruksen lämmönsiirtimien levypakoissa ei ole tiivisteitä, vaan niiden rakenne on täysin hitsattu. Jotta siirrin toimisi kuten on suunniteltu, hitsauksen täytyy olla huippulaatua. Avainasemassa ovat menetelmien jatkuva kehittäminen ja laadun tarkkailu, sanovat hitsausinsinööri Tuomas Hokkanen ja laatuinsinööri Lassi ForsströmVahterukselta. ”Koska uusia materiaaleja otetaan jatkuvasti käyttöön, myös hitsausta on pitänyt kehittää. Nyt hitsataan haponkestävän teräksen lisäksi esimerkiksi titaania, puhdasta nikkeliä, nikkeliseoksia ja niin sanottaja superausteniittisia teräksiä”, Tuomas Hokkanen kertoo.

Levypakan materiaalin valinta riippuu lämmönsiirtimessä käytettävistä väliaineista. ”Esimerkiksi jalostamossa tai laivassa jäähdytykseen saatetaan käyttää merivettä, jota moni materiaali ei kestä. Prosessien olosuhteet voivat myös muuttua siirtimen elinkaaren aikana, ja siten korroosion haasteet olla erilaisia kuin alun perin oli suunniteltu. Me yritämme aina löytää ratkaisun myös vaativaan käyttökohteeseen”, Lassi Forsström sanoo.

Materiaalien ominaisuudet määrittelevät pitkälti myös lämmönsiirtimen ominaisuuksia, esimerkiksi sen korroosionkestoa, eikä hitsaus saa niitä heikentää. ”Hitsauksen on oltava yhtä hyvää kuin käytössä olevan materiaalin, se on laatuvaatimuksemme perustaso”, Hokkanen kiteyttää.

Tiukka testaus takaa laadun

Laaduntarkastus kattaa koko tuotteen valmistusprosessin. Ensimmäisenä tarkastettavaksi pääsevät Vahterukselle saapuvat levymateriaalit, joista voidaan määrittää esimerkiksi kemiallinen koostumus PMI-testauksella ­(positive­material­indentification­testing).­Kun­pakkaan­tulevat levyt on valmistettu, niille tehdään mittatarkastuksia ja tunkeumanestetarkastusta, joilla varmistetaan, että ne ovat esimerkiksi vahvuudeltaan sellaisia kuin kuuluu. Virheettömiksi todetuista levyistä hitsataan seuraavaksi pakka, jonka laatua edelleen tutkitaan monella tavalla.

”Ensimmäiseksi tehdään visuaalinen tarkastus, eli tutkitaan, ettei hitsauksessa näy virheitä. Asiakkaalla saattaa olla myös tarkempia vaatimuksia, ja jokaiselle hitsille voidaan tehdä esimerkiksi tunkeumanestetarkastus. Näiden jälkeen vuorossa on vuototestaus, jossa helium-ilma-seoksella täytetty pakka upotetaan vesialtaaseen. Kuplat paljastavat mahdolliset vuotokohdat”, Hokkanen kertoo. Jokaiselle valmiille siirtimelle tehdään myös suunnittelukoodin määräämä koeponnistus ja asiakkaan halutessa lisäksi helium-vakuumi-vuototestaus.

Vahteruksella on oma metallilaboratorio, mikä mahdollistaa monenlaiset metallurgiset tutkimukset. ”Laboratoriossa pystytään ottamaan poikkileikkauksia hitseistä ja tutkimaan makrohiettä. Säännölliset tutkimukset tarkoittavat sitä, että pystymme aina määräajoin tarkistamaan, että hitsausohjeet ja niissä olevat parametrit pitävät kutinsa. Näin laatu pysyy vakiona.”

Valmiille siirtimille tehtävien testien lisäksi Vahteruksella tehdään säännöllisesti oman laaduntarkkailun nimissä niin sanottua rikkovaa testausta. Testikappaleen todellinen paineenkesto selviää, kun painetta nostetaan ja nostetaan – kunnes testikappale räjähtää.

Lassi Forsström uskoo, että tinkimätön työ korkean laadun hyväksi on kantanut hedelmää. ”Vahteruksen maine vaativien olojen osaajana on vahva. Meillä on paljon vakioasiakkaita, jotka luottavat laatuumme.”