Perhe perheyhtiössä

Perheyrittäjyys on tärkeä osa Vahteruksen identiteettiä. Perustajaperhe Kontujen ohella talossa työskentelee kolme Aholan perheen jäsentä.

Jukka Ahola aloitti uransa 1970-luvun alussa Porin sahalla, josta hän vuonna 1975 siirtyi metallialalle. Vahteruksella hän on ennättänyt olla 20 vuotta. Tyttäret Anna Aholaja Elina Seikola tulivat taloon ensi kertaa kesätöihin, Anna vuonna 2006 ja Elina kaksi vuotta myöhemmin.

Laitosmiehen toimi toi Jukka Aholan Vahterukselle vuonna 2000. Tätä nykyä hän työskentelee kunnossapitoasentajana ja tiiminvetäjänä tuotantolaitteiden rakentamisen ja ylläpidon parissa. Voimakkaan kasvun aikana uusia tuotantolaitteita rakennetaan paljon, ja iso osa Aholan työajasta kuluu siksi toimistotehtävissä.

”Olen mukana suunnittelutiimissä ja käyn piirustukset läpi. Mapit täytyy pitää ajan tasalla ja ostolistat laatia. Pidän lähes päivittäin yhteyttä alihankkijoihin, joita käytämme koneistustöissä ja suunnitteluissa. Koneet kasataan yleensä oman osaavan rakennustiimin voimin, jossa olen myös mukana aina kun mahdollista”, Ahola kertoo.

Perheenjäsententen kesken vallitsee selkeä arvostus toisten sitoutumista, ahkeruutta ja ongelmanratkaisukykyä kohtaan. Jukka Ahola kertoo olevansa iloinen tyttäriensä menestyksestä ja uskoo heidän olevan kiitollisia työpaikoistaan Vahteruksessa. Halu tehdä työtä saavutusten eteen ja hoitaa sovitut asiat kunnialla tuntuu periytyneen isältä tyttärille.

”Isäni on idearikas tekijämies eikä turhia jahkaile. Siinä missä muut vielä suunnittelevat tehtävää asiaa, hän on sen jo todennäköisesti toteuttanut. Ei ole vielä tainnut tulla vastaan asioita, mitkä olisivat jääneet toteuttamatta. Vaikka jokin esittämämme idea tuntuisi haastavalta, hän keksii kyllä keinon”, Elina Seikola sanoo.

Seikola työskentelee projektipäällikkönä Vahteruksen suunnitteluosastolla. Hän valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2013 pääaineenaan teollisuustalous ja sivuaineena tietotekniikka. Projektipäällikkönä hän vastaa projekteiksi määriteltyjen, erityistä räätälöintiä vaativien tilausten osalta siitä, että asiakas saa vaatimustensa mukaiset tuotteet laadukkaasti ja ajallaan toimitettuina.

”Projektipäällikkö on linkkinä asiakkaan ja suunnittelun sekä tuotannon välissä pitäen niin sanotusti langat käsissään. Useasti ongelmaratkaisukykyä vaaditaan nopeasti tilanteiden selvittämiseksi aikataulupaineen alla. Haastavaa on se, että jokainen projekti vaatimuksineen on erilainen eikä standardivastauksia ole olemassa. Työtä tekemällä kuitenkin kehittyy ja oppii uutta päivittäin”, Seikola sanoo.

Anna Ahola oli ensi kerran Vahteruksella kesätöissä jo vuonna 2006 ja siitä eteenpäin useampana kesänä. Valmistuttuaan kansainvälisen kaupan tradenomiksi vuonna 2013 hän sai täyspäiväisen työn Vahteruksella. Muutama vuosi sitten hän aloitti myyntikoordinaattorin työn ohessa tuotantotalouden insinööriopinnot ja viime vuoden huhtikuusta lähtien hän on toiminut myynti-insinöörinä Vahteruksen kylmäryhmässä.

Anna Ahola pitää erityisesti työnsä dynaamisesta ja vaihtelevasta luonteesta ja siitä, että jokainen päivä on erilainen. Vaihtelu tuo työhön mielekkyyttä ja tarjoaa jatkuvan mahdollisuuden haastaa itseään. Maailma muuttuu monilta osin nopeammin kuin koskaan aiemmin. Samalla kun syntyy uusia teknologioita, tehokkuus paranee ja kestävä kehitys on yhä oleellisemmassa roolissa kaikilla aloilla, myös Vahteruksen asiakkaiden tarpeet muuttuvat.

”Meidän pitää kehittää itseämme jatkuvasti, jotta pystymme vastaamaan näihin muutoksiin parhaalla mahdollisella tavalla”, Anna Ahola sanoo. Siskonsa tavoin hän kiittää isänsä ahkeruutta ja periksiantamattomuutta. ”Olen oppinut isältä, että saavuttaakseen jotain, on oltava valmis tekemään töitä sen eteen. Isä on myös tarkka siitä, että sovitut asiat hoidetaan huolellisesti ja loppuun. Näistä arvokkaista opeista pyrin itsekin pitämään kiinni”, hän sanoo.

Aholat ja Seikola työskentelevät eri rakennuksissa, joten kohtaaminen työpaikalla ei ole jatkuvaa. Silti lähellä olevat perheenjäsenet sekä Vahteruksen arvopohja perheyrityksenä tuo työhön turvaa. Anna Ahola kertoo arvostavansa paitsi Vahteruksen arvoja myös sitä, miten ne ovat jalkautuneet aidoiksi sanoiksi ja teoksi työpaikan kulttuuriin. Työntekijöitä kannustetaan pitämään huolta itsestään, jokainen työntekijä kohdataan yksilönä, heitä kuunnellaan ja asioista keskustellaan.

”Vaikka Vahterus on hyvin kansainvälinen yritys ja vienti ulkomaille suuressa osassa, paikallisuutta ja yrityksen juuria painotetaan”, sisko Elina Seikola jatkaa. ”Mauri Kontu aina korostaa perheen ja terveyden osuutta kokonaishyvinvoinnissa. Ilman niitä tasapaino työn suhteen ei toimi.”