Asiakas on ykkönen

Vahteruksen kylmäryhmä etsii parhaan räätälöidyn ratkaisun asiakkaan lämmönsiirrintarpeisiin kylmätekniikan sovelluksissa. Työ vaatii niin teknistä osaamista kuin ensiluokkaista asiakaspalvelua.

Kylmäryhmän asiakkuudet on jaettu avainasiakaspäälliköiden ja myynti-insinöörien kesken, ja jokainen vastaa omien asiakkaidensa tarjouspyynnöistä sekä muusta yhteydenpidosta. Vaikka työ on itsenäistä, ongelmia ratkotaan yhdessä, ja kaveria autetaan kiireessä.

Tyypillisessä tapauksessa myyjä saa asiakkaalta tarjouskyselyn, johon pyritään löytämään paras ratkaisu mahdollisimman tehokkaalla aikataululla. Ratkaisuun vaikuttavat esimerkiksi asennuspaikka, käytettävissä oleva tila sekä hinta. Kun siirtimen rakenteesta, hinnasta ja toimitusajasta päästään asiakkaan kanssa yhteisymmärrykseen, Vahterus saa tilauksen, jonka myyjä vielä kertaalleen tarkistaa olevan sovitun mukainen. Myyntikoordinaattori astuu kuvaan tässä vaiheessa. Hän kirjaa tilauksen järjestelmään ja vastaa siitä aina toimitukseen ja laskutukseen saakka. Hän myös pitää asiakkaan ajan tasalla muutoksista tuotantoprosessin aikana.

”Myyntikoordinaattorin työ vaatii ennen kaikkea nopeaa reagointia muutoksiin, joita tulee niin asiakkailta kuin talon sisältä”, kertoo Anna-Liisa Aula. Aula opiskeli Satakunnan ammattikorkeakoulussa kansainvälistä kauppaa, ja tuli Vahterukselle kymmenen vuotta sitten opiskeluun liittyvään työharjoitteluun, josta hän jäi taloon vakituiseksi työntekijäksi nykyiseen myyntikoordinaattorin tehtäväänsä. ”Tilanteet muuttuvat nopeasti varsinkin lähettämisen suhteen, ja silloin lähettämön, kuljetusliikkeiden ja asiakkaiden on saatava oikeaa tietoa ajoissa”, Aula sanoo.

Erityisen teknologian parissa työskentely vaatii myyjältä syvällistä teknistä osaamista ja asiakkaan järjestelmän vaatimusten ymmärtämistä. Myyjän on kyettävä toimimaan myös siltana asiakkaan ja tuotekehityksen välissä. Tehtävään kasvaminen vie aikaa ja vaatii pitkäjänteistä asennetta. Joskus asiakkaan ensimmäisen yhteydenoton ja varsinaisen tilauksen tekemisen välillä saattaa vierähtää kokonainen vuosi, tai useampikin.

Avainasiakaspäällikkö Mikko Tuomainen aloitti työt Vahteruksella vuonna 2014 valmistuttuaan Tampereen Teknillisestä yliopistosta tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. Hän pitää työnsä haastavimpana ja samalla mielenkiintoisimpana osana parhaiten asiakkaan tarvetta vastaavan teknisen ja taloudellisen ratkaisun löytämistä.

Päivittäisessä työssään Tuomainen pyrkii kehittämään jo olemassa olevia asiakassuhteita, löytämään mahdollisia uusia asiakkaita - sekä kasvattamaan myyntiä. Asiakassuhteiden ylläpitäminen tarkoittaa yhteydenpidon lisäksi asiakkaan luona vierailua tarpeellisin väliajoin.

Kylmäryhmä pyrkii kokoontumaan viikoittain, mutta aina se ei onnistu matka-aikataulujen vuoksi. Säännöllinen keskustelu pitää ryhmän jäsenet ajan tasalla tulevista menoista ja tapahtumista sekä markkinoiden tilanteesta.

”EU:n F-kaasuasetuksen myötä korkean GWP-arvon omaavien kylmäaineiden hinnat ovat nousseet huomattavasti, mikä on lisännyt luonnollisten kylmäaineiden ja niitä hyödyntävien ratkaisuiden kysyntää”, Mikko Tuomainen kertoo. Toinen selkeä trendi markkinoilla on lämpöpumppujen jatkuvasti kasvava kysyntä. Niihin tarvittavat korkeapainesiirtimet ovat Vahteruksen vahvuus.

Myynti-insinöörinä työskentelevä Johanna Reinvall on ollut Vahteruksella syksystä 2000 saakka. Myyntityöhön hän siirtyi kymmenen vuotta sitten toimittuaan ensin muutamassa eri tehtävässä dokumentoinnin, markkinoinnin ja projektinhallinnan alueilla. Kuten koko ryhmässä, Reinvallin asennoitumisessa korostuu asiakkaan ymmärtäminen: ”Yksi pääperiaatteistamme on pitää hyvää huolta olemassa olevista asiakkaista. Kyselyihin pyritään vastaamaan aina saman päivän aikana - nopeuden, tarkkuuden ja tehokkuuden periaatetta noudattaen”, Reinvall kertoo. Asiakastyö vaatii joskus venymistä, jotta työt eivät kasautuisi, kun kyselyitä ja tarjouspyyntöjä tulee isompi määrä kerralla. Keskivertosuorituksen ylittäminen - going the extra mile - on työn vaatimus, mutta sen seurauksena syntyvät myös parhaat tulokset. ”Olipa kyseessä nopea vastaus kysymykseen, hyvä hinta ja kaupan saaminen kotiin tai jotain muuta erityistä, tyytyväinen asiakas on paras palkinto tehdystä työstä”, Reinvall kiteyttää.