Plate & Shell Heat Exchanger Combined

Vahterus Plate & Shell Heat Exchanger Combined
Vahterus Plate & Shell Heat Exchanger Combined

Vahterus Plate & Shell Combined är en värmeväxlare där droppavskiljaren är integrerat med en flödande förångare vilket skapar en effektiv och mycket kompakt lösning.

Produkten har utvecklats för att minska dimensionerna hos ett traditionellt system innehållande förångare och droppavskiljare. Dessutom är det utformat för att minimera kylmedelsladdningen.

Den kombinerade lösningen integrerar förångaren och separationssystemet i en mantel vilket gör installationen enklare. Den kompakta designen möjliggör också enkel integration och ger ytterligare fördelar som besparing av isolering och tillhörande rörledningar. Vahterus PSHE Combined är ofta den bästa lösningen när utrymmet är mycket begränsad.

Key Applications

Key Industries

Vahterus PSHE Combined units installed in a customer process
Vahterus PSHE Combined units installed in a customer process