Förångare och kaskadväxlare

Evaporators

The versatility of Vahterus Plate & Shell Heat Exchanger is particularly demonstrable in evaporator applications. Our product can be used as highly efficient Flooded or Direct Expansion (DX) evaporators, due to low pressure drop and high heat transfer. Fully welded circular plates and a protective outer shell guarantee safety, high integrity and durability for our customers.

In particular, since the droplet separation system is integrated with the flooded evaporator, Vahterus PSHE Combined is an efficient and compact solution for evaporators.

Cascades

The cascade unit combines both a condenser and an evaporator (flooded or DX). Vahterus Plate & Shell Heat Exchangers are ideal for cascade operations, based on their high thermal efficiency, a minimum difference in temperature between the evaporative and condensing media, and low running costs. Our fully welded construction ensures that there is no leakage or cross-contamination. The unit is easy to install, as well as to insulate. In refrigeration, cascade heat exchangers are used to transfer heat between two refrigerants. They are used especially with CO2.

In process industries, the cascades can be used as highly efficient steam transformers where there is black steam condensing in the plate pack and clean steam generated in the shell. Capacity range varies between 5–10,000 kW.

Key benefits:

 • Compact size
 • Small refrigerant charge in refrigeration applications
 • Efficient heat transfer
 • Low pressure drop
 • Availability of multiple materials
 • Easy to install and insulate

Variations:

 • Thermosyphon evaporator / reboiler
 • Droplet separator
 • Kettle reboiler
 • Combined
 • Steam generator


Förångare

Mångsidigheten hos Vahterus Plate & Shell värmeväxlare gör sig särskilt tydlig som förångare. Eftersom Vahterus Plate & Shell har ett lågt tryckfall och hög värmeöverföring kan den med fördel användas till direktexpansionsförångare (DX) och flödande förångare. Vår konstruktion med fullsvetsade cirkulära plattor och den skyddande sömsvetsade tryckkärlet garanterar säkerhet och hög hållbarhet hos våra kunder.

I vår Vahterus PSHE Combined är droppavskiljaren integrerad med den flödande förångaren vilket skapar en effektiv och mycket kompakt lösning för denna typ av applikation.

Kaskadvärmeväxlare

Kaskadvärmeväxlare kombinerar både en kondensor och en förångare (flödande eller direktexpansion). I kylapplikationer nyttjas kaskadvärmeväxlare för att överföra värme mellan två kylmedel, speciellt för CO2.

Vahterus Plate & Shell värmeväxlare är idealisk för kaskadoperationer med sin höga verkningsgrad, en minimal temperaturskillnad mellan förångnings- och kondensationsmedia och mycket låga driftskostnader.

Den svetsade konstruktionen garanterar att det inte finns läckage eller tvärkontamination i systemet. Vår enhet är enkel att installera, likaså att isolera.

I processindustrin kan kaskadvärmeväxlare användas som högeffektiva ångtransformatorer där det finns svart ångkondensering på plattsidan och ren ånga som skapas på mantelsidan. Kapacitetsintervallet varierar mellan 5-10.000 kW.

Viktigaste fördelarna:

 • Kompakt i storlek
 • Effektiv värmeöverföring
 • Låg kylmedelsladdning i kylapplikationer
 • Lågt tryckfall
 • Tillgängligt i flertalet olika material
 • Lätt att installera och isolera

Exempel på olika varianter:

 • Droppavskiljare
 • Förångare
 • Kombinerad droppavskiljare och förångare
 • Kettle reboiler