Kondensor

The construction of the Vahterus Plate & Shell Heat Exchanger is ideal for condensing applications due to its high thermal efficiency. Our heat exchangers can be used as condensers in various business areas, such as heat and power, HVAC, refrigeration and chemical applications. The key benefits in refrigeration applications also include reduced refrigerant charge and low pressure drop. Plate & Shell Heat Exchangers are suitable for all refrigerants over a wide temperature and capacity range (up to 100,000 kW).

Key benefits:

 • Compact size
 • Efficient heat transfer
 • Low pressure drop
 • Availability of multiple materials

Variations:

 • Steam / refrigerant condenser
 • Vent condenser
 • Overhead condenser

Vahterus Plate & Shell värmeväxlare är idealisk som kondensor tack vare sin höga verkningsggrad. Våra värmeväxlare är väl lämpade som kondensatorer inom affärsområden som t.ex. värme och kraft, VVS, kyla och kemiska applikationer. Utöver sin höga verkningsgrad är också en av huvudsakliga fördelarna inom kylapplikationer minskad köldmediefyllning och lågt tryckfall. Plate & Shell värmeväxlare är lämpliga för alla kylmedel och täcker ett brett temperatur- och kapacitetsområde (upp till 1000.000 kW).

Viktigaste fördelarna:

 • Effektiv värmeöverföring
 • Lågt tryckfall
 • Tillgänglig i flertalet olika material

Exempel på olika varianter:

 • Ång- / kylmedelskondensator
 • Luftkondensator