Värmare, kylare och växlare

Vahterus Plate & Shell Heat Exchangers offer a compact solution for various cooler and heater applications.

Our heat exchangers can be designed with counter current, co-current and cross flow options. This optimises the process in terms of efficiency, wall temperatures or pressure drops. Especially with interchangers, or when providing heat recovery solutions in general, a true counter current design is a significant advantage.

Our fully welded heat exchangers can be designed with high share stress to ensure low fouling. The shell can be optimised to ensure efficient distribution and low pressure drop. The flexibility of the design ensures the optimisation of heat exchange for each process application. Vahterus Plate & Shell Heat Exchangers can be designed to be completely drainable and the fully welded construction ensures that there is no leakage or cross- contamination.

Variations:

  • Liquid
  • Gas
  • Exhaust gas


Vahterus Plate & Shell värmeväxlare erbjuder en kompakt lösning för olika kyl- och värmeapplikationer.

Våra värmeväxlare kan designas för motströmsflöde, tvärflöde och parallellflöde. Detta optimerar processen i termer av effektivitet, väggtemperatur och tryckfall.

En värmeväxlare designad för motströmsflöde kan vara en signifikant fördel för växlare eller för värmeåtervinningslösningar.

Vår värmeväxlare kan också designas för hög skjuvspänning för säkerställa låg beläggning på värmeytor. Tryckkärlet kan också optimeras för att säkerställa effektiv distribution och lågt tryckfall. Flexibiliteten i konstruktionen möjliggör optimering av värmeväxling för varje processapplikation. Vahterus Plate & Shell värmeväxlare kan skapas till att vara helt dränerbara och den fullt svetsade konstruktionen säkerställer att det inte finns läckage eller tvärkontamination.

Exempel på olika varianter:

  • Vätska
  • Gas
  • Avgaser