Förångare och kaskadväxlare

Förångare

Mångsidigheten hos Vahterus Plate & Shell värmeväxlare gör sig särskilt tydlig som förångare. Eftersom Vahterus Plate & Shell har ett lågt tryckfall och hög värmeöverföring kan den med fördel användas till direktexpansionsförångare (DX) och flödande förångare. Vår konstruktion med fullsvetsade cirkulära plattor och den skyddande sömsvetsade tryckkärlet garanterar säkerhet och hög hållbarhet hos våra kunder.

I vår Vahterus PSHE Combined är droppavskiljaren integrerad med den flödande förångaren vilket skapar en effektiv och mycket kompakt lösning för denna typ av applikation.

Kaskadvärmeväxlare

Kaskadvärmeväxlare kombinerar både en kondensor och en förångare (flödande eller direktexpansion). I kylapplikationer nyttjas kaskadvärmeväxlare för att överföra värme mellan två kylmedel, speciellt för CO2.

Vahterus Plate & Shell värmeväxlare är idealisk för kaskadoperationer med sin höga verkningsgrad, en minimal temperaturskillnad mellan förångnings- och kondensationsmedia och mycket låga driftskostnader.

Den svetsade konstruktionen garanterar att det inte finns läckage eller tvärkontamination i systemet. Vår enhet är enkel att installera, likaså att isolera.

I processindustrin kan kaskadvärmeväxlare användas som högeffektiva ångtransformatorer där det finns svart ångkondensering på plattsidan och ren ånga som skapas på mantelsidan. Kapacitetsintervallet varierar mellan 5-10.000 kW.

Viktigaste fördelarna:

  • Kompakt i storlek
  • Effektiv värmeöverföring
  • Låg kylmedelsladdning i kylapplikationer
  • Lågt tryckfall
  • Tillgängligt i flertalet olika material
  • Lätt att installera och isolera

Exempel på olika varianter:

  • Droppavskiljare
  • Förångare
  • Kombinerad droppavskiljare och förångare
  • Kettle reboiler