Kondensor

Vahterus Plate & Shell värmeväxlare är idealisk som kondensor tack vare sin höga verkningsggrad. Våra värmeväxlare är väl lämpade som kondensatorer inom affärsområden som t.ex. värme och kraft, VVS, kyla och kemiska applikationer. Utöver sin höga verkningsgrad är också en av huvudsakliga fördelarna inom kylapplikationer minskad köldmediefyllning och lågt tryckfall. Plate & Shell värmeväxlare är lämpliga för alla kylmedel och täcker ett brett temperatur- och kapacitetsområde (upp till 1000.000 kW).

Viktigaste fördelarna:

  • Effektiv värmeöverföring
  • Lågt tryckfall
  • Tillgänglig i flertalet olika material

Exempel på olika varianter:

  • Ång- / kylmedelskondensator
  • Luftkondensator