Älykkäässä yhteistyössä kaikki osapuolet voittavat

Vahterus testaa tuotteitaan Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n Naantalin voimalaitokseen asennetussa höyrylaboratoriossa. Kokoluokaltaan ainutlaatuisessa testilaboratoriossa tutkitaan Vahteruksen höyrylauhduttimien ominaisuuksia tuotekehityksen tarpeisiin ja energiateollisuuden hyödyksi.

Voimalaitoksen ja Vahteruksen yhteistyö sai alkunsa TSE:n entisen toimitusjohtajan Tapani Bastmanin ja Mauri Konnun välisestä keskustelusta, joka liittyi tuotekehityksen problematiikkaan.

Vahteruksen tuotteita asennetaan paljon voimalaolosuhteisiin, joten jatkuva testaus on välttämätöntä. TSE halusi tarjota suomalaiselle toimijalle ja innovatiiviselle yritykselle alustan, jonka avulla tuotteita on mahdollista parantaa ja kehittää tavalla, joka hyödyttää myös energiateollisuutta.

Vahterus vuokrasi tilan höyrylaboratoriolle Naantalin voimalaitokselta vuonna 2014. Voimalaitoksen omistaa TSE ja sitä operoi Turku Energia. Tilan lisäksi Vahterus saa voimalaitokselta tarvittavan höyryn testejä varten. Laboratorio on kooltaan ainutlaatuinen, sillä käytössä olevaa 10 megawatin tehoa ei ole helppo saavuttaa voimalaitosolosuhteiden ulkopuolella.

Testeissä käytetystä höyrystä otettu lämpöenergia siirretään Turku Energian kaukolämpöverkkoon. Näin mitään ei mene hukkaan, vaan Vahterus saa höyryn lainaan testejä varten. TSE puolestaan saa jatkuvasti lisää tietoa lämmönsiirtimistä ja on mukana mahdollistamassa parempien tuotteiden kehittämistä.

Laboratorio on kytketty suoraan osaksi voimalaitoksen prosessia, mutta laboratoriossa on omat säädöt, joita ohjataan laboratorion käyttöpaneelista. Voimalaitoksen oma automaatio taas hoitaa tarvittavan höyrymäärän säädön ja kaukolämpöjäähdytyksen.

”Kyseessä on erityinen yhteistyö, ja henkilökuntamme on ollut innolla mukana laboratorion sijoitukseen, putkitukseen ja käyttöön liittyvissä asioissa. Pääsemme harvoin osaksi tällaista tuotekehitystä”, Turku Energian kehityspäällikkö ja käytönvalvoja Harri Blom kertoo.

Höyrylaboratoriossa testataan pääosin höyrylauhduttimia niiden rakenteen ja lämpöteknisten ominaisuuksien parantamiseksi ja Vahteruksen oman mitoitusohjelman kehittämiseksi. Arvokasta tietoa saadaan myös säätöjärjestelmistä ja lauhduttimien kestävyydestä erilaisissa prosessiolosuhteissa.

Käytännön työ on pitkäjänteistä ja vaatii paljon suunnittelua ja valmistelua laboratorion ulkopuolella. Vaikka pientä kehitystä tapahtuu jatkuvasti, isot tuotekehityksen läpimurrot vaativat usein vuosien työn. TSE kuitenkin luottaa siihen, että pitkällä aikajänteellä yhteistyö poikii parempia lämmönsiirtimiä heidän hyödykseen.

”Kanssakäyminen Vahteruksen tuotekehityksen kanssa helpottaa myös yhteistyötä tulevaisuudessa, kun voimalaitosprosesseja kehitetään eteenpäin ja haetaan tulevaisuuden hiilineutraaleja ratkaisuja. Voimalaitoksilla on paljon lämmönsiirtimiä, ja erilaiset lämmöntalteenottoratkaisut ovat yleistymässä kovaa vauhtia”, Blom muistuttaa.

TSE on Turun alueella toimiva energiatuottaja, jonka isoimpia osakkaita ovat Turun kaupungin omistama Turku Energia (39,5 %) ja Fortum (49,5 %). Loppuosuus jakautuu Raision, Kaarinan ja Naantalin kaupunkien kesken.