Kylmätekniikan myyntiryhmä

Kylmäryhmän asiakkuudet on jaettu avainasiakaspäälliköiden ja myynti-insinöörien kesken, ja jokainen vastaa omien asiakkaidensa tarjouspyynnöistä sekä muusta yhteydenpidosta. Vaikka työ on itsenäistä, ongelmia ratkotaan yhdessä, ja kaveria autetaan kiireessä.

Tyypillisessä tapauksessa myyjä saa asiakkaalta tarjouskyselyn, johon pyritään löytämään paras ratkaisu mahdollisimman tehokkaalla aikataululla. Ratkaisuun vaikuttavat esimerkiksi asennuspaikka, käytettävissä oleva tila sekä hinta. Kun siirtimen rakenteesta, hinnasta ja toimitusajasta päästään asiakkaan kanssa yhteisymmärrykseen, Vahterus saa tilauksen, jonka myyjä vielä kertaalleen tarkistaa olevan sovitun mukainen. Myyntikoordinaattori astuu kuvaan tässä vaiheessa. Hän kirjaa tilauksen järjestelmään ja vastaa siitä aina toimitukseen ja laskutukseen saakka. Hän myös pitää asiakkaan ajan tasalla muutoksista tuotantoprosessin aikana.

”Myyntikoordinaattorin työ

Read more

Laatuinsinööri Lassi Forsström ja hitsausinsinööri Tuomas Hokkanen

Ilman levypakkaa ei olisi lämmönsiirrintä, vain pelkkä paineastia. Vahteruksen lämmönsiirtimien levypakoissa ei ole tiivisteitä, vaan niiden rakenne on täysin hitsattu. Jotta siirrin toimisi kuten on suunniteltu, hitsauksen täytyy olla huippulaatua. Avainasemassa ovat menetelmien jatkuva kehittäminen ja laadun tarkkailu, sanovat hitsausinsinööri Tuomas Hokkanen ja laatuinsinööri Lassi Forsström Vahterukselta. ”Koska uusia materiaaleja otetaan jatkuvasti käyttöön, myös hitsausta on pitänyt kehittää. Nyt hitsataan haponkestävän teräksen lisäksi esimerkiksi titaania, puhdasta nikkeliä, nikkeliseoksia ja niin sanottuja superausteniittisia teräksiä”, Tuomas Hokkanen kertoo.

Levypakan materiaalin valinta riippuu lämmönsiirtimessä käytettävistä väliaineista. ”Esimerkiksi jalostamossa tai laivassa jäähdytykseen saatetaan käyttää merivettä, jota moni materiaali ei kestä. Prosessien olosuhteet voivat myös

Read more

Projektipäälliköt Anna-Leena Huhta-aho ja Harri Salminen

”Kahta aivan samanlaista projektia ei koskaan ole, koska asiakasvaatimukset vaihtelevat. Työn haasteena on saada tuote juuri oikeanlaiseksi. Löytää ratkaisu, joka soveltuu täydellisesti asiakkaan tarpeeseen”, sanoo Anna-Leena Huhta-aho. Tampereen teknillisestä yliopistosta valmistunut konetekniikan diplomi-insinööri on työskennellyt Vahteruksella projektipäällikkönä yksitoista vuotta.

Juuri lämpötekniikan haasteellisuus sai hänet aikoinaan valitsemaan sen opintojensa pääaineeksi. ”Edelleen joka päivä oppii jotain uutta, vaikka olen ollut alalla kauan”, hän sanoo.

Projekteina käsitellään Vahteruksella tilaukset, joissa on jokin erityisvaatimus. Projektipäällikkö toimii silloin seremoniamestarina ja ongelmanratkaisijana tilauksesta toimitukseen: hän on asiakkaan yhteyshenkilö ja toimii linkkinä tuotannon ja suunnittelun välissä.

”Suunnittelukoodeja ja huomioon otettavia standardeja on paljon. Varsinkin marine-puolella on monta

Read more